VOUT, s.r.o.
 
 
 
 
Kontaktujte nás
 
606 742 869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabídka služeb v oblasti ekologie

 
 
 

Ekologické poradenství Olomouc

 
Společnost VOUT, s.r.o. nabízí kompletní konzultační a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí.

Pracujeme pro certifikační orgán v oblasti certifikací systémů QMS, EMS a OHSAS (BOZP). Zavedení těchto systémů bylo již realizováno u cca 45 klientů s opakujícími se kontrolami a interními audity.

Jsme auditory životního prostředí a bezpečnosti práce.

Pracujeme jako soudní znalci v oboru chemie - pro různá odvětví. Vlastníme certifikáty pro odběry vzorků odpadů, odpadních vod a hodnotíme jejich nebezpečné vlastnosti.

Odběry vzorků provádí osoba odborně způsobilá pro nakládání s chemickými látkami a směsmi včetně vysoce toxických.
 
 
 
Mezi další služby patří
 
  • příprava na certifikaci systémů QMS, EMS a OHSAS (BOZP)
  • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  • odběry vzorků odpadů a odpadních vod
  • geologické práce
  • sanační práce
  • odstraňování ekologických zátěží
  • překlady technických textů z německého a anglického jazyka